Szkolenia i kursy dla fizjoterapeutów i osteopatów - fizjoterapia, osteopatia i terapia manualna. - Kurs FDM - Fascial Distortion Model

Kurs FDM - Fascial Distortion Model

Intensywny kurs FDM (Fascial Distortion Model) składa się z  trzech trzydniowych modułów. Poprowadzi go światowej klasy certyfikowany instruktor FDM Christoph Rossmy D.O. Metoda jest interpretacją patologii urazów powięzi i opiera się na modelu stworzonym przez Stephena Typaldosa. Po ukończeniu wszystkich modułów kursanci mają możliwość przystąpienia do egzaminu, który upoważnia do uczestnictwa w zaawansowanym szkoleniu FDM.
InstruktorChristoph Rossmy D.O.

Termin:
 • II edycja:- moduł I - 23-25.02.2018r.
- moduł II - 6-8.04.2018r.
- moduł III - 25-27.05.2018r.

Miejsce: Warszawa, ul. Wita Stwosza 32 lok. 1

e-mail: kursy@fizjosystem.com


Cena za całość szkolenia:
4600zł*
*całość szkolenia składa się z trzech modułów (3 moduły po 3 dni)

Kurs obejmuje 72h zegarowe

Zapisz się na kurs:

Imię i nazwisko

E-mail

Kurs:akceptuję regulamin
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FizjoSystem s.c. z siedzibą w Warszawie 02-661, przy ulicy Wita Stwosza 32/1, dla celów zawarcia umowy o szkolenie i jej realizacji. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.

Christoph Rossmy
D.O.Certyfikowany instruktor FDM, założyciel European FDM Association (EFDMA) oraz współzałożyciel TypaldosAcademy.
Aktywny wykładowca FDM w Niemczech, Austrii, Polsce, Japonii i Francji.


 • 1996-2005r.- studiował medycynę osteopatyczną Marl College of Applied O steopathy, gdzie jednocześnie został dziekanem, kierował także zespołem międzynarodowych wykładowców.

 • 2003r. - rozpoczął szkolenie z zakresu FDM S. Typaldos, D.O.

 • 2007r. - został cetyfikowanym instruktorem FDM na międzynarodowym kongresie na Hawajach
Po odbyciu kursu (I, II i III moduł) kursant ma możliwość przystąpić do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu.
Koszt egzaminu - 300zł.

Zdany egzamin umożliwia uczestnictwo w szkoleniu FDM zaawansowanym.


Powieź występuje w całym naszym ciele. Tworzy ona ścięgna, więzadła, okostną, otrzewną, osierdzie, dzieli się na warstwy powierzchowne i głębokie. Jej zadaniem to: ochrona, oddzielanie (tworzenie przedziałów dla różnych struktur dla ułatwienia im ślizgu), izolacja, otaczanie, komunikacja, przenoszenie sił i informacji, kurczenie się, amortyzacja, dźwiganie. Twórca metody FDM Stephen Typaldos podał sześć dystorsji powięzi. Dystorsje te są także zależne od anatomii powięzi. Możemy podzielić powięź ze względu na jej budowę i funkcję na: taśmy powięziowe np. pasmo biodrowo-piszczelowe, spiralne powięzi – otaczające np. trzewia, pofałdowane powięzi np. torebka stawowa, gładka powięź – „wyściółka” np. jamy brzusznej.

FDM (Fascial Distortion Model) jest skróconą interpretacją patologii urazów powięzi. Autor metody Stephen Typaldos założył, że konsekwencjami zaburzeń strukturalnych mogą być zmiany kształtu powięzi.

 

W modelu odkształcenia powięzi rozróżnia się obecnie 6 rodzajów odkształceń:


1. Zaburzenie pasm powięziowych («Triggerband»): Najpospolitsze ze wszystkich odkształceń, polega na skręceniu, zmarszczeniu lub rozdarciu włókien powięzi, które powodują ból przypominający poparzenie lub naciągnięcie. W wielu przypadkach pacjenci, nieświadomie, wykonują ruch ręką, który obejmuje mięsień, kiedy opisują ból.

 

2. Przepuklina powięziowa («herniated triggerpoint»): Uwypuklenie się tkanki z pod powięzi w miejscu jej osłabienia. Obserwowane rzadko w kończynach. Jest postrzegane jako „gumowe kulki”, które są rozmiaru migdała.

 
3. Kontinuum dystorsji (Continuum distortions): Zmiana w strefie przejściowej między więzadłem, ścięgnem lub inną powięzią, a kością. Można sobie wyobrazić te odkształcenia jako drobne urazy strefy przejściowej między kością a tkanką. Pacjenci wskazują na CD palcem i uskarżają się na ból zlokalizowany w określonym punkcie.  


4. Zniekształcenie sfałdowane (Folding distortions): zmiana trójwymiarowa punktu powięzi. Te urazy można porównać do sytuacji, w której rozkładamy mapę, a następnie niepoprawnie ją poskłada. Zniekształcenia sfałdowane wywołują głęboki ból stawów.

 

5. Zniekształcenie cylindryczne (Cyclinder distortions): Nakładanie się spirali cylindrycznych powięzi powierzchownych. Zniekształcenia cylindryczne powodują głęboki ból, którego nie można dokładnie zlokalizować ani zwiększyć poprzez palpację.

 

6. Utrwalenia tektoniczne (Tactonic fixations): Sklejenia, adhezje powięziowe. Zmiana w zdolności ślizgania się powierzchni powięzi. Kiedy pacjenci skarżą się na sztywne stawy, albo czują się jakby brakowało w nich ‘oliwy’. Te objawy są właściwe dla zmian powierzchniowych.

Praktycznie wszystkie urazy mięśniowo-szkieletowe, od naciągnięcia mięśnia do zamrożonego barku, mogą zostać zaliczone do odkształceń powięzi opisanych wyżej. Strategia leczenia polega na określeniu, jakie rodzaje odkształceń mają miejsce w danej kontuzji oraz na ich korekcji.  

 

Skręcenie stawu skokowego: Kontuzja w tkance miękkiej stawu skokowego, w której występuje opuchlizna, ból i utrata ruchomości, lecz nie ma złamania. W tym przypadku mamy do czynienia z trzema rodzajami odkształceń powięziowych: kontinuum dystorsji, zaburzenie pasm powięziowych i zniekształceń sfałdowanych.

 

Zapalenie kaletki: Obszar bólu występujący pod mięśniem, wrażliwy na dotyk. Z punktu widzenia klinicznego, większość przypadków są to zaburzenia pasm powięziowym albo kontinuum dystorsji.

Zespół cieśni nadgarstka: Zmiany w powięziach w troczku i nadgarstku, które powodują objawy przypominające oparzenie, parestezje, mrowienie lub ból w nadgarstku, przedramieniu, palcach dłoni. Najpospolitszą etiologią są zmiany cylindryczne i punkty zaburzenia pasm powięziowych.

Ból przewlekły: pojęcia ‘przewlekły’ zależy od czasu; jeśli ból trwa powyżej 6 miesięcy, wówczas jest uważany za ból przewlekły. Ta perspektywa czasowa oznacza, że urazy chroniczne są długotrwałe (lub też stałe), ale nie określa natury urazu anatomicznego, ani przyczyn, dla których nie doszło do wyleczenia tych urazów. W FDM, ból przewlekły jest postrzegany z perspektywy anatomicznej. Kiedy uformuje się sklejenia powięziowe, kontuzja przekształca się w przewlekłą. Należy podkreślić, że urazy, które wymagają użycia unieruchomienia mają tendencję do zwiększania formowania się adhezji powięziowych, ponieważ ruchy mięśni, które mają tendencję do mobilizowania włókien powięziowych, są ograniczone. Dlatego też, aby uniknąć przewlekłości urazów, należy skorygować uszkodzenia podłużnych pasm powięziowych, zanim sformują się adhezje.Dr Stephen Typaldos był twórcą nowego podejścia do terapii urazów, który nazwał “medycyną ortopatyczną”. Napisał książkę, opisującą swoje metody, która jest używana jako podręcznik podczas seminariów, które są prowadzone na całym świecie.

Metoda osteopatyczna Typaldosa idzie dalej niż metody tradycyjne, zajmując się nie tylko mięśniami i kośćmi, ale również powięziami.

“Urazy powięzi”, podkreślał Typaldos, “składają się w większości z problemów mięśniowo-szkieletowych, na które narzekają pacjenci: ból pleców, zespół cieśni nadgarstka, sztywne ramiona. Chirurdzy i inni lekarze podejmują się leczenia powięzi, jednak nie dokonują refleksji nad sposobem terapia. Może się zdarzyć, że terapie i konsultacje będą skuteczne, ponieważ, w formie pośredniej, leczą powięzie. Medycyna ortopatyczna mówi: “Będziemy badać powięzie, oprócz innych urazów, będziemy leczyć je bezpośrednio i zobaczymy, jaki będzie efekt”.

Metoda Typaldosa przynosi znakomite wyniki u pacjentów zarówno z dawnymi urazami, jak i nowopowstałymi. W teorii, kiedy uraz, na przykład złamanie, został wyleczony, nieleczone naruszenie powięzi powoduje u pacjenta bóle lub dysfunkcje.

Sposób, w jaki pacjenci opisują ból, jest dla Typaldosa pierwszym wskaźnikiem. Ból może być „piekący”, “strzelający”, “ruchomy”, lub “pulsujący”, pacjent zaś może wskazywać na konkretny punkt lub może wykonywać gest ręką, którym wskazuje na większy obszar. Ta informacja oznacza dla Typaldosa rodzaj urazu powięzi (określił 6 rodzajów). Każdy z nich wymaga innego leczenia. Terapię przeprowadza się dłońmi, poprzez nacisk i ruch, które restrukturyzują powięź i umieszczają ją we właściwym miejscu. Jednak niektóre urazy powięzi mogą być głębokie lub być poza zasięgiem dłoni.

 

Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

Tłumacz: Mikołaj Skrzypiec

Godzinowy plan kursu (na każdy moduł):

I dzień: 10.00-19.00

II dzień: 9.00-18.00

III dzień: 9.00-14.00

Plan kursu:

I MODUŁ
 1. Podstawowe wprowadzenie do powięzi Distortion Model (FDM)
 2. Ogólne zasady badania i leczenie
 3. specyficzne badanie i zasady leczenia metodą Typaldos':
 • Bark

- zespół cieśni podbarkowej

- wapniejące zapalenie ścięgna

- uszkodzenie stożka rotatorów

- zapalenie stawu barkowego

- bark zamrożony

- bark niestabilny

 • Kostka:

- skręcenie stawu skokowego we wszystkich wariantach

 • Kolano:

- zapalenie ścięgna rzepki

- uszkodzenie więzadłowe

- podwichnięcia stawu kolanowego i rzepki

- choroba Osgood'a Schlatter'a

- problemy łąkotkowe

II MODUŁ
 1. Powtórka i przegląd podstawowej wiedzy
 2. Specyficzne badanie i zasady leczenie metodą Typaldos'a:

 • Biodro:

- nadwyrężenie pachwiny

- niestabilność biodra, miednicy

- podwichnięcie biodra

- zwichnięcie biodra

 • Miednica:

- Zespół mięśnia gruszkowatego

- dysfunkcje stawów krzyżowo-biodrowegych

 • Kręgosłup:

- Lumbago

- Chroniczny ból części lędźwiowej kręgosłupa

- Dysfunckje stawowe

- zaburzenia kręgosłupa piersiowego

- ból żebra

- Sztywność

- uraz typu Whiplash


III MODUŁ
 1. Powtórka i przegląd podstawowej wiedzy
 2. Specyficzne badanie i zasady leczenia metodą Typaldos'a:

 • Przedramię:

- łokieć golfisty

- łokieć tenisisty

- zapalenia ścięgien

- zapalenie kaletki

 • Ręka

- zespół cieśni nadgarstka

- zwichnięcia palcy

- zapalenie stawów palców

 • Udo:

- naciągnięcia mięśni

 • Łydka:

- ból piszczeli

- naciągnięcia mięśni

- syndrom mięśnia piszczelowego przedniego

- zapalenie ścięgna Achillesa

 • Stopa:

- zapalenie powięzi podeszwowej

- Skręcenia

 • Głowa:

- zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego

- bóle głowySzkolenia dla fizjoterapeutów - FizjoSystem Szkolenia, ul. Wita Stwosza 32 lok.1, 02-661 Warszawa Mokotów,
Widget by :blogger widget