Szkolenia i kursy dla fizjoterapeutów i osteopatów - fizjoterapia, osteopatia i terapia manualna. - Kurs terapii strukturalnej wg Rafała Krasickiego

Kurs terapii strukturalnej wg Rafała Krasickiego
(Ostry dysk)

Instruktor – Rafał Krasicki PT-OMT

Terminy:
  • edycja VI:

- I moduł: 16-18.02.2018r.
- II moduł: 3-5.04.2018 r.

(nowa formuła 2 moduły po 3 dni)

Miejsce: Warszawa, ul. Wita Stwosza 32 lok. 1

e-mail: kursy@fizjosystem.comCena za kurs (I + II moduł) : 1950zł

Formą rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki!!!


Zapisz się na kurs:

Imię i nazwisko

E-mail

Kurs:akceptuję regulamin
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FizjoSystem s.c. z siedzibą w Warszawie 02-661, przy ulicy Wita Stwosza 32/1, dla celów zawarcia umowy o szkolenie i jej realizacji. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.

Rafał Krasicki
fizjoterapeuta


Wykształcenie:
Rafał Krasicki jako jeden z 20 fizjoterapeutów w Polsce ukończył prestiżowy trening oraz zdał międzynarodowy egzamin z dziedziny Ortopedycznej Terapii Manualnej wg standardów IFOMT.


Doświadczenie:
Na co dzień praktykuje w Przychodni Lekarzy Wojskowych w Warszawie.


Kursy i szkolenia:
Szkolił się w zakresie dziedzin osteopatii:
- strukturalnej (Daryl Herbert DO),
- trzewnej i położnictwie (Steve Sandler DO)
- czaszkowej ( Colin Dove DO)
- w pediatrii (Nancy Nunn DO)W swojej pracy wyróżnia go podejście holistyczne, które odzwierciedla w leczeniu segmentarnym posługując się modelem łuków kręgosłupa wg JM Littlejohna.
W czasie kursu uczestnicy poznają spojrzenie na problem krążka z perspektywy oszczędnego, aczkolwiek niezwykle skutecznego postępowania z pacjentami w stanie ostrym i podostrym. Poruszone zostaną tematy: patofizjologii, biomechaniki łuków kręgosłupa, ujęte w praktyczny i zrozumiały sposób, pozwalający zrozumieć zależności i wytłumaczyć je pacjentowi, gdyż wyedukowany pacjent to w konsekwencji zdrowy pacjent, nie dający się nabierać na reklamowe sztuczki. Ponadto uczestnik dowie się jak czytać badania obrazowe i jak uniknąć pułapek związanych z problemem dyskowym. Szczególną uwagę poświęcimy neurochirurgii i jej roli w leczeniu powyższego stanu.


Zdrowie, nawet w tym szczególnym przypadku jakim jest choroba dysku, jest zwykle wypadkową wielu czynników, nie zmienia to jednak faktu że zająć musimy się problemem w sposób krótko i długoterminowy. To jednak nie zależy od nas, a od oczekiwań pacjenta. Do nas należy uświadomienie osobie chorej, że (podobnie jak uraz dysku) jest to proces, a nasze zaangażowanie potrzebne jest do torowania tego procesu w sposób właściwy. Miejscowe oddziaływanie jest w dłuższej perspektywie nietrwałe, dlatego nieco więcej czasu poświęcimy terapii całościowej w kontekście uszkodzonego segmentu posługując się modelem łuków kręgosłupa wg JM Littlejohna. Model nie jest doskonały jednak po odpowiedniej modyfikacji staje się wspaniałym narzędziem tłumaczenia możliwych uszkodzeń i podjętej terapii zarówno pacjentowi jak i terapeucie.

Kurs nie ma na celu podanie recepty- celem jest nauczenie sposobu widzenia problemu w sposób spójny i nabycie umiejętności tworzenia programu leczenia samodzielnie.


To będzie tzw. brain-storm dla uczestników, wymagający zaangażowania wyobraźni i "opróżnienia najpierw własnego kubka aby spróbować zawartości mojego"- niektórzy zrozumieją co mam na myśli ;-), gdyż przedstawiony materiał będzie tak prosty, że myślenie kategoriami 0/1 będzie pożądaną umiejętnością. Ale taka w rzeczywistości jest nasza praktyka- niepotrzebnie skomplikowana podczas gdy naszym zadaniem jest "ruszyć tkankę i zharmonizować jej działanie z sąsiadami"...brzmi jak w życiu? To dobrze.

Rafał Krasicki MSc PT-OMT

Plan kursu:

Moduł 1 (M1)


1. Wprowadzenie do Modelu Strukturalnej Terapii Manualnej Fulcrum wg Rafała Krasickiego:

- 3 typy łuków kręgosłupa- charakterystyka 

- Wpływ ww łuków na mechanikę w ujęciu łańcuchowym (kaskada możliwości niekorzystnego oddziaływania i powstawania dysfunkcji- opatrzone case history)

- Drogi dopływu i odpływu naczyniowego w obrębie kręgosłupa ( M1: głównie w okolicy Lx/Th i   kończyny dolnej)

- Unerwienie struktur kręgosłupa i otaczajàcych tkanek ( również możliwości ruchu UN)

Powiàzania strukturalne (anatomiczne) tkanki-nerwy w układzie somatycznym i trzewnym (M1: głównie w okolicy Lx, miednicy, kończyny dolnej i brzucha- co wynika z poczàtku i przebiegu szlaków)

- Biomechanika (integracja struktury i funkcji) 

2. Badanie:

- wywiad, obserwacja, palpacja i kategoryzacja (Typ 1-3) 

- ruch

- neurologiczne


3. Terapia ( oparta na kategoryzacji, wyniku badania oraz właściwości tkanek: leczyć możesz tylko to co znajdziesz, co składa się na wzorzec kliniczny, a nie czyjeś lub swoje wyobrażenia- zaskakujàce jednak jest to, że za pomocà podobnych ruchów, co wynika wprost z anatomii). Fulcrum oznacza punkt podparcia i na umiejętnym podparciu zbudujemy technikę.

- terapia hipomobilności: stawy kręgosłupa i kończyny dolnej (mobilizacje-manipulacje), tkanki miękkie , nerwy ( integracja pracy- łàczymy ww niemal w jedno)

- techniki i postępowanie w stanie zapalnym (drenaż- nawodnienie- leki?)

- terapia hipermobilności kręgosłupa

4. Zabiegi chirurgiczne: ich cele, rola i postępowanie post-op.

Moduł 2 (M2)


1. Anatomia szczegółowa regionu Cx- obręcz barkowa- kończyna górna

- Drogi dopływu i odpływu naczyniowego: układ tt.kręgowych i szyjnych

- Sploty: szyjny i ramienny (nerwy), wraz z odgałęzieniami układu para i sympatycznego


2. Biomechanika i mechanizm powstawania dysfunkcji 

3. Badanie 

- kategoryzacja w oparciu o Model Fulcrum zostanie omówiona na M1. Na M2 zostanie jedynie przypomniana

- ruch

- neurologiczne

- zawrotów głowy


4. Terapia (punkty jak w M1) + kończyna górna


5. Zabiegi chirurgiczne

Szkolenia dla fizjoterapeutów - FizjoSystem Szkolenia, ul. Wita Stwosza 32 lok.1, 02-661 Warszawa Mokotów,
Widget by :blogger widget