Kurs terapii strukturalnej wg Rafała Krasickiego

Kurs terapii strukturalnej wg Rafała Krasickiego
(Ostry dysk)

Instruktor – Rafał Krasicki PT-OMT

Terminy:

  • V edycja: (2wolne miejsca)

- I moduł: 16-17.09.2017 r.

- II moduł: 7-8.10.2017 r.

- III moduł: 25-26.11.2017 r.Miejsce: Warszawa, ul. Wita Stwosza 32 lok. 1

e-mail: kursy@fizjosystem.comCena za kurs (I + II + III moduł) : 1950zł

Formą rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki!!!

Kurs obejmuje 42h zegarowe

Zapisz się na kurs:

Imię i nazwisko

E-mail

Kurs:akceptuję regulamin
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FizjoSystem s.c. z siedzibą w Warszawie 02-661, przy ulicy Wita Stwosza 32/1, dla celów zawarcia umowy o szkolenie i jej realizacji. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.

Rafał Krasicki
fizjoterapeuta


Wykształcenie:
Rafał Krasicki jako jeden z 20 fizjoterapeutów w Polsce ukończył prestiżowy trening oraz zdał międzynarodowy egzamin z dziedziny Ortopedycznej Terapii Manualnej wg standardów IFOMT.


Doświadczenie:
Na co dzień praktykuje w Przychodni Lekarzy Wojskowych w Warszawie.


Kursy i szkolenia:
Szkolił się w zakresie dziedzin osteopatii:
- strukturalnej (Daryl Herbert DO),
- trzewnej i położnictwie (Steve Sandler DO)
- czaszkowej ( Colin Dove DO)
- w pediatrii (Nancy Nunn DO)W swojej pracy wyróżnia go podejście holistyczne, które odzwierciedla w leczeniu segmentarnym posługując się modelem łuków kręgosłupa wg JM Littlejohna.
W czasie kursu uczestnicy poznają spojrzenie na problem krążka z perspektywy oszczędnego, aczkolwiek niezwykle skutecznego postępowania z pacjentami w stanie ostrym i podostrym. Poruszone zostaną tematy: patofizjologii, biomechaniki łuków kręgosłupa, ujęte w praktyczny i zrozumiały sposób, pozwalający zrozumieć zależności i wytłumaczyć je pacjentowi, gdyż wyedukowany pacjent to w konsekwencji zdrowy pacjent, nie dający się nabierać na reklamowe sztuczki. Ponadto uczestnik dowie się jak czytać badania obrazowe i jak uniknąć pułapek związanych z problemem dyskowym. Szczególną uwagę poświęcimy neurochirurgii i jej roli w leczeniu powyższego stanu.


Zdrowie, nawet w tym szczególnym przypadku jakim jest choroba dysku, jest zwykle wypadkową wielu czynników, nie zmienia to jednak faktu że zająć musimy się problemem w sposób krótko i długoterminowy. To jednak nie zależy od nas, a od oczekiwań pacjenta. Do nas należy uświadomienie osobie chorej, że (podobnie jak uraz dysku) jest to proces, a nasze zaangażowanie potrzebne jest do torowania tego procesu w sposób właściwy. Miejscowe oddziaływanie jest w dłuższej perspektywie nietrwałe, dlatego nieco więcej czasu poświęcimy terapii całościowej w kontekście uszkodzonego segmentu posługując się modelem łuków kręgosłupa wg JM Littlejohna. Model nie jest doskonały jednak po odpowiedniej modyfikacji staje się wspaniałym narzędziem tłumaczenia możliwych uszkodzeń i podjętej terapii zarówno pacjentowi jak i terapeucie.

Kurs nie ma na celu podanie recepty- celem jest nauczenie sposobu widzenia problemu w sposób spójny i nabycie umiejętności tworzenia programu leczenia samodzielnie.


To będzie tzw. brain-storm dla uczestników, wymagający zaangażowania wyobraźni i "opróżnienia najpierw własnego kubka aby spróbować zawartości mojego"- niektórzy zrozumieją co mam na myśli ;-), gdyż przedstawiony materiał będzie tak prosty, że myślenie kategoriami 0/1 będzie pożądaną umiejętnością. Ale taka w rzeczywistości jest nasza praktyka- niepotrzebnie skomplikowana podczas gdy naszym zadaniem jest "ruszyć tkankę i zharmonizować jej działanie z sąsiadami"...brzmi jak w życiu? To dobrze.

Rafał Krasicki MSc PT-OMT

Plan kursu:

I MODUŁ - CZĘŚĆ LĘDŹWIOWA KRĘGOSŁUPA

Dzień I:
09:00 - 10:45 ZAGADNIENIA TEORETYCZNE
• STRUKTURA: jak studiować i stosować anatomię w praktyce fizjoterapeutycznej, na przykładach struktur zaangażowanych w problem kręgosłupowy
• FUNKCJA: fizjologia i biomechanika (zmodyfikowany model JM Littlejohna- uproszczony):
- dysk i połączenie stawowe, unaczynienie i unerwienie itd.
- odżywianie dysku, dopływ i odpływ krwi,
• DYSFUNKCJA: patofizjologia połączenia trzonowo- dyskowo- stawowego
- obrzęk, mechanizm zablokowania i jego rola w powstawaniu i utrzymywaniu się objawów, spazm, niestabilność na tle zmian dyskowych
• USZKODZENIE STRUKTURALNE: ostry konflikt dyskowo-korzeniowy
- co się dzieje od początku, narastanie objawów, neurologia
- stenoza zachyłków i/lub kanału kręgowego
- różnice i podobieństwa w badaniu

10:45 - 11:00 Przerwa

11:00 - 13:00 BADANIE
- wskazanie na czynniki różnicujące (BEZPIECZEŃSTWO!) czy ten pacjent jest 'dla nas'?
- informacje uzyskiwane w wywiadzie sugerujące aktualny problem dyskowy
- powolne narastanie, objawy neurologiczne, sklero vs. dermatomy, mechanizm
- testy manualne: neurologiczne & stawowe, sugerujące aktualny problem dyskowy
- pułapki, czerwone flagi etc. integracja informacji

13:00 - 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 - 15:30 POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM W STANIE OSTRYM I PODOSTRYM
- fazy gojenia
- zarządzanie pacjentem (management): kiedy i czy zacząć terapię? aktywność czy unieruchomienie?
- przykłady technik trakcyjnych i drenażowych z omówieniem mechanizmów i dróg odpływu
- przykłady technik mięśniowo- powięziowych
- przykłady technik stawowych (tech. funkcjonalna, tech. harmoniczna, mobilizacja, manipulacja)

15:30 - 15:45 Przerwa

15:45 - 17:00 Kontynuacja nauki technik

DZIEŃ II:
9:00 - 10:45 NEUROCHIRURGIA
- pierwsza czy ostatnia deska ratunku w ostrym dysku?
- kiedy operujemy
- najpopularniejsze techniki zabiegowe
- oczekiwania i co oznacza ‘dobry’ wynik operacji

10:45 - 11:00 Przerwa

11:00 - 13:00 POSTĘPOWANIE POOPERACYJNE
- fazy gojenia (co jest ‘uszkadzane’ w czasie operacji)
- ochrona rezultatu zabiegu ‘na co dzień’
- przywracanie funkcjonalnej sprawności operowanego regionu (segmentu- tylko w Lx)
- uruchamianie (co i po co?)
- wykonywanie technik manipulacyjnych u osób operowanych!

13:00 - 13:30 Przerwa

13:30 - 15:00 - techniki neuromobilizacji (czy warto? co przez to osiągamy??a może jest alternatywa? co to w ogóle oznacza uruchomić nerw? - techniki stabilizacji (czy rzeczywiście są potrzebne? jakie formy ruchu są wskazane?)

15:00 Zakończenie kursu

II MODUŁ - CZĘŚĆ SZYJNA KRĘGOSŁUPA

Dzień I:
9.00-10.45 ZAGADNIENIA TEORETYCZNE:
• STRUKTURA: jak studiować i stosować anatomię w praktyce fizjoterapeutycznej, na przykładach struktur zaangażowanych w problem "szyjny"
• FUNKCJA: fizjologia i biomechanika (zmodyfikowany model JM Littlejohna- uproszczony): - dysk i połączenie stawowe, unaczynienie i unerwienie itd. - odżywianie dysku, dopływ i odpływ krwi, 
• DYSFUNKCJA: patofizjologia połączenia trzonowo- dyskowo- stawowego · obrzęk, mechanizm zablokowania i jego rola w powstawaniu i utrzymywaniu się objawów, spazm, niestabilność na tle zmian dyskowych
• USZKODZENIE STRUKTURALNE: - ostry konflikt dyskowo-korzeniowy · co się dzieje od początku, narastanie objawów, neurologia - zawroty głowy i bóle głowy · objawy i testy sugerujące 'szyjo-pochodne' źródło objawów

10:45 - 11:00 Przerwa

11:00 - 13:00 BADANIE
- wskazanie na czynniki różnicujące (BEZPIECZEŃSTWO!) czy ten pacjent jest 'dla nas'?
- informacje uzyskiwane w wywiadzie sugerujące aktualny problem dyskowy · powolne narastanie, objawy neurologiczne, sklero vs. dermatomy, mechanizm
- testy manualne: neurologiczne & stawowe, sugerujące aktualny problem dyskowy
- pułapki, czerwone flagi etc. integracja informacji

13:00 - 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 - 15:30 POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM W STANIE OSTRYM I PODOSTRYM
- fazy gojenia
- zarządzanie pacjentem (management): kiedy i czy zacząć terapię?
- przykłady technik trakcyjnych i drenażowych z omówieniem mechanizmów i dróg odpływu
* występuje tu znacząca różnica w stosunku do kręgosłupa lędźwiowego, a same techniki muszą być wykonywane z dużo większą delikatnością, precyzją i cierpliwością
- przykłady technik mięśniowo- powięziowych
* łatwość dostępu do większości struktur sprawia, że przy odrobinie wprawy i wyobraźni otrzymujemy narzędzie do precyzyjnego odciążania tkanki nerwowej na jej przebiegu oraz "ruszenia płynów" tkankowych. Przedstawimy opracowanie "krok-po-kroku" od Cx do dłoni.
- przykłady technik stawowych (tech. funkcjonalna, tech. harmoniczna, mobilizacja, manipulacja)
* wszystkie powyższe czynniki tj. łatwość dostępu, relatywnie mniejsze rozmiary oraz wrażliwość struktur wymagają przede wszystkim doskonałego czucia palpacyjnego i ciągłego monitorowania pacjenta podczas wykonywania zabiegu aby "nie przedobrzyć". Właściwe zastosowanie technik stawowych jest często kamieniem milowym w odzyskiwaniu równowagi miejsca uszkodzenia.
- integracja powyższych w spójny model postępowania- esencja leczenia!!! Technika nie jest celem leczenia, jest jedynie środkiem do celu jakim jest przywrócenie homeostazy w obrębie i w okolicy uszkodzenia. 15:30 - 15:45 Przerwa

15:45 - 17:00 Kontynuacja nauki technik

DZIEŃ II
9:00 - 10:45 NEUROCHIRURGIA- pierwsza czy ostatnia deska ratunku w ostrym dysku?
- kiedy operujemy - najpopularniejsze techniki zabiegowe
- oczekiwania i co oznacza ‘dobry’ wynik operacji w odcinku szyjnym 10:45 - 11:00 Przerwa

11:00 - 13:00 POSTĘPOWANIE POOPERACYJNE
- fazy gojenia (co jest ‘uszkadzane’ w czasie operacji) - ochrona rezultatu zabiegu ‘na co dzień’
- przywracanie funkcjonalnej sprawności operowanego regionu
- uruchamianie (co i po co?)
- wykonywanie technik manipulacyjnych u osób operowanych!

13:00 - 13:30 Przerwa (opcjonalnie)

13:30 - 15:00 - techniki neuromobilizacji (czy warto? co przez to osiągamy??a może jest alternatywa? co to w ogóle oznacza uruchomić nerw? - techniki stabilizacji (czy rzeczywiście są potrzebne? jakie formy ruchu są wskazane?)

15:00 Zakończenie kursu


III MODUŁ - KOŃCZYNY

Anatomia funkcjonalna i biomechanika – jak anatomia wpływa na funkcję, wpływ poszczególnych stawów na siebie (KG: obręczy barkowej, łopatki vs.klatki Th, barku, łokcia i nadgarstka KD: biodra, poprzez kolano,  na stopie kończąc)

 

Uporządkowanie wiedzy w zakresie pojęcia „mobilność na stabilność”

 

Patologia – KG: zamrożony bark, cieśń podbarkowa, uszkodzenie stożka rotatorów, problem z uruchomieniem łopatki, epikondylopatie, cieśń nadgarstka

- KD: artrozy: coxartroza i gonartroza, deformacje stóp

 

Wpływ tych patologii na sąsiednie obszary ciała

 

Integracja: KG – odcinek szyjno/piersiowy, obręcz barkowa, ramię jako całość
KD – odcinek lędźwiowy-miednica-biodro-kolano-stopa jako całość

 

Odpowiedź na pytania „dlaczego”:

- warto leczyć całego człowieka

- uruchomić najpierw obręcz i Th zanim zaczniemy wymagać pełnego uniesienia ramienia

- brak kontroli łopatki nie ma wielkiego znaczenia dla obecnego stanu pacjenta

- nie leczyć lędźwiowego, a zająć się biodrem

- podłożyć wkładkę do buta zamiast leczyć "skoliozę" etc.

 

Techniki leczenia tkanek- różne praktyczne techniki wynikające z właściwości tkanek

 

Niestabilność KG – niestabilność stawu ramiennego, KD – uszkodzenia więzadłowe

 

Zasady budowania techniki w terapii manualnej - w oparciu o budowę, funkcję, znajomość właściwości leczonej tkanki(-ek) + punktu podparcia (fulcrum) i wykorzystaniu różnej prędkości ruchu

 Szkolenia dla fizjoterapeutów - FizjoSystem Szkolenia, ul. Wita Stwosza 32 lok.1, 02-661 Warszawa Mokotów,
Widget by :blogger widget